رمزگشایی گرامر

همونطور که میدانید، گرامر و جمله بندی درست، پایه و اساس یادگیری و استفاده درست از زبان است. یادگرفتن یک زبان به صورت اصولی، بدون دانستن گرامر آن زبان امکان پذیر نیست. شما برای نوشتن و صحبت کردن درست و قابل فهم نیاز دارید که به گرامر مسلط باشید. در دوره ی جامع «رمزگشایی گرامر» تمام گرامر های ضروری برای مکالمه و نوشتن اصولی به شما آموزش داده میشود و شما با تسلط بر روی این گرامرها میتوانید خیلی قوی تر بشوید هم در مکالمه و هم در نوشتن پاراگراف یا مقالات و هم در امتحانات.
استفاده ی گرامر صحیح، کلید اصلی روان و با اعتماد به نفس صحبت کردن به زبان انگلیسی است. دانستن گرامر زبان انگلیسی به شما کمک می کند که مرتکب خطاهایی که باعث می شود جملات شما به نظر بومیان انگلیسی زبان عجیب و غیرقابل فهم به نظر برسد، نشوید.
یکی از دلایلی که یک زبان‌آموز به صورت روان و با اعتماد به نفس بالا می‌تواند به زبان انگلیسی صحبت کند، دانستن گرامر صحیح است. گرامر صحیح به شما کمک می‌کند از اشتباهات رایج که باعث کج فهمی‌ مخاطبانتان می‌شود، جلوگیری کنید و با اعتماد به نفس بالا، روان و صحیح ارتباط برقرار کنید.

پخش آموزشنمایش رایگان

پخش آموزشپخش رایگان

درس 1- افعال to be, اشاره به دور و نزدیک

درس 2- صفت های ملکی, وجود داشتن, a, an, the

درس 3- ضمایر فاعلی، مفعولی، ملکی، و انعکاسی

درس 4- حال استمراری

درس 5- حال ساده

درس 6- گذشته استمراری

درس 7- گذشته ساده

درس 8- کلمات پرسشی - what, where, when, which, who, how, whose, how old, how far, how many, how much, how come, wwhy , ...

درس 9- صفت های مقایسه ای, er...than, more...than, less ...than, the...est,the most, the least, as...as

درس 10- ضمایر نامشخص, someone, anyone, everyone, no one, somebody, nobody, everybody, everything, ... حروف اضافه at, in, on

درس 11- سوال و جواب با زمان گذشته

درس 12- اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

درس 13- آینده ی ساده با will

درس 14- آینده ی ساده با to be going to

درس 15- استفاده های should

درس 16- افعال کمکی وجهی, must, may, might, can, could, should, ...

درس 17- حال کامل و حال کامل استمراری

درس 18- گذشته ی کامل و گذشته کامل استمراری

درس 19- استفاده و جایگاه قید های حالت

درس 20- نشانه های حال کامل و چگونگی استفاده از آنها, since, yet, lately, still, already, up to now, ever, just

درس 21- سوالات تاییدی tag questions

درس 22-بیان موافقت so, too, either, neither, either ...or, neither, ...nor

درس 23- آینده ی استمراری, آینده ی کامل, آینده ی کامل استمراری

درس 24- مجهول

درس 25- استفاده های every, all, some, most, no, any, none ...

درس 26- استفاده های both, both ...and, not only ...but also, but, nor, or, yet, for, ...

درس 27- جملات شرطی

درس 28- نقل قول مستقیم و غیر مستقیم

درس 29- جمله واره های وصفی- adjective clausesنمایش رایگان

درس 30- اسم های خاص, انواع s, استفاده های one, ones, so, too

درس 31- بیان امید و آرزو- wish, if only, hope

درس 32- بیان شباهت ها- the same, similar, similarity, similarly, like, the same way as, the same as, look like, so, too, neither, either, both, both...and, resemble, have in common, likewise, ...

درس 33- بیان تفاوت ها- er...than, more... than, less...than, not as...as, unlike, contrary to, whereas, while,contrast, in contrast, in contrast with, differ, be different from, but, however, on the other hand, yet, ...

درس 34- هماهنگی فاعل و فعل

درس 35- بیان علت و اثر, مثال زدن- as a result, consequently, hence, because of the fact that, due to the fact that, because of, due to, therefore, for, so, so...that, such ...that, since, as, lead to, ...

درس 36- اسم مصدر و مصدر- gerund and infinitive

درس 37- استفاده های though, although, even though, in spite of, despite, in case, provided that, as, as ...as, as if, as though , ...

درس 1 | صوتی

درس 2 | صوتی

درس 3 | صوتی

درس 4 | صوتی

درس 5 | صوتی

درس 6 | صوتی

درس 7 | صوتی

درس 8 | صوتی

درس 9 | صوتی

درس 10 | صوتی

درس 11 | صوتی

درس 12 | صوتی

درس 13 | صوتی

درس 14 | صوتی

درس 15 | صوتی

درس 16 | صوتی

درس 17 | صوتی

درس 18 | صوتی

درس 19 | صوتی

درس 20 | صوتی

درس 21 | صوتی

درس 22 | صوتی

درس 23 | صوتی

درس 24 | صوتی

درس 25 | صوتی

درس 26 | صوتی

درس 27 | صوتی

درس 28 | صوتی

درس 29 | صوتینمایش رایگان

درس 30 | صوتی

درس 31 | صوتی

درس 32 | صوتی

درس 33 | صوتی

درس 34 | صوتی

درس 35 | صوتی

درس 36 | صوتی

درس 37 | صوتی

1,980,000 تومان

  • — کاربران گرامی بعد از خرید محصول آموزشی بر روی گزینه نمایش سرفصل ها جهت پخش کلیک نمایید.
  • — جهت نمایش دوره های خریداری شده می توانید بر روی گزینه حساب کاربری در قسمت بالای سایت کلیک نمایید وارد بخش حساب کاربری خود شده و از گزینه ی سفارش ها بر روی نام دوره آموزشی کلیک نمایید تا به صفحه دوره منتقل شوید.
  • — ویا در هر بخش از سایت که بر روی محصول خریداری شده کلیک نمایید محتویات برای شما قابل نمایش هستند.
enemad-logo
0
YOUR CART
  • No products in the cart.